Warsztaty

Indywidualne warsztaty portretu dziecięcego w Polsce (Łódź) jednodniowe

cena za jedną osobę – 3450 zł , dwie osoby – 2850 zł od osoby

portret-artystyczny-fotografia-nastolatka-łódź-Nowosolna-Brzeziny

Zapraszam na kreatywny trening umiejętności podczas, którego zdradzę Tobie swoje tajniki i sztuczki na wyczarowanie klimatycznego obrazu. Poznasz moją pracę od kuchni, która wcale nie wymaga drogiego sprzętu 😉

Plan warsztatów:

Część pierwsza – przygotowanie

9:00 – Zaczniemy od zapoznania się oraz omówienia Twojego portfolio – dotychczasowej pracy. Jak sobie radzisz z pozowaniem, ujęciami? Z czym masz największy problem (napisz mi o tym jeszcze przed warsztatami, bym mogła je odpowiednio dostosować do Twoich umiejętności )

10:00 – Głowisz się nad stylizacją? Pokażę Ci moje sposoby na nią. Z pewnością porozmawiamy na temat koncepcji oraz inspiracji. Wyjaśnię Ci jak dobieram kolory, jak wygląda mój proces tworzenia charakteryzacji. Wspólnie ustawimy aparat, oraz zobaczysz jak łatwo można zmienić nastój za pomocą światła (w zależności jaki efekt pragniesz uzyskać na zdjęciu);

Część druga – realizacja

11:30 – 14:30 – Przygotujemy modelkę. Zobaczysz moje sposoby na ustawianie jej, omówimy detale oraz charakteryzację. Podczas robienia zdjęć zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Dowiesz się jakie kąty najlepiej wybrać podczas robienia zdjęć, by modelka wyglądała korzystnie;

14:30 – 15:30 – przerwa na obiad wliczony w cenę

Część trzecia – postprodukcja, marketing

15:30 -18:30 – Pomogę Ci wypracować własny styl. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zaawansowanej obróbki graficznej. Zobaczysz moje narzędzia i czynności podczas retuszu zdjęcia np. obróbka skóry, zmiany kolorystyczne itd. (praca w Photoshop). Dodatkowo omówimy marketing, współpracę z klientem. Opowiem Ci moje doświadczenia i triki.

Zastrzegam sobie prawo do realizacji planu w innej kolejności lub skończenia warsztatów wcześniej, jeżeli zrealizujemy wszystko szybciej i nie będzie więcej pytań ze strony osoby uczącej się .

Na koniec trzymasz ode mnie certyfikat/dyplom.

Uwaga! Jeśli o czymś zapomnisz zawsze możesz zapytać mnie o coś po warsztatach na ok 1,5 godzinnej konsultacji online z przyjemnością odpowiem 😉 Konsultacja dostępna 8 miesięcy od dnia warsztatów. Dodatkowo w prezencie otrzymujesz ode mnie moje akcje, które działają na najnowszym Adobe Photoshop i są w wersji angielskiej 🙂 Wystawiam faktury.

English version

Individual child portrait workshop in Poland (Lodz)

one day masterclass

price 3450 PLN

I would like to invite you to a creative skills training on which I am going to reveal to you my secrets and tricks to conjure up an atmospheric picture. You will get to know my work from the backstage which does not require expensive equipment. 🙂

Workshop plan:

Part one – preparation

9:00 – We’ll start by reviewing and discussing your portfolio – your work so far. How do you deal with posing and shotting? What is your biggest problem (write to me before the workshop so that I can adapt it to your skills)

10:00 – Are you thinking about styling? I’ll show you my ways for it. We will certainly talk about the concept and inspiration. I will explain you how I choose the colours, what my characterization process looks like. Together, we set the camera and see how easy it is to change the climate by using light (depending on what effect you would like to get in the picture);

Part two – implementation

11.30-14.30 – We will prepare a model. You’ll see my ways to set her, we will talk about the details and characterization. You can always count on my help while taking photos. You will learn which angles are best to choose when taking photos so that the model looks good. We will do an exercise with a stylization made by you, which you will be able to publish (without any fear, I will support you);

14.30 – 15.30 – Lunch break (included)

Part three – post-production, marketing

15:30 -18:30 – I will help you develop your own style. You will get knowledge of advanced graphic processing. You will get to know my tools and activities during photo retouching, e.g. skin processing, creating your own actions and presets, colour changes etc. (work in Photoshop). In addition, we will talk about marketing and customer cooperation. I will tell you about my experiences and tricks.  As a gift you receive from me my shares that work on the latest Adobe Photoshop and are in the English version

At the end of the course you will receive a certificate/diploma from me.

Attention! If you forget about something you can always ask me about it straight after the workshop. It will be a pleasure for me to answer all the questions. 🙂